Pages

Om-sida

Vi är en klass med 22 elever. Vi går ett samhällsvetenskapligt program med inriktningen beteendevetenskapBernadotte som innebär att vi har kopplingar till de “uniformerade” yrken (t.ex. polis, tull, räddningstjänst etc). Vi går alla i 1:an på Pauliskolan.


Denna webbplats är egentligen en hällplats för de som ska besöka skolans Mediatek och vill ha hjälp att hitta en bra bok. På webbplatsen finns det recensioner och till varje recension finns det kopplat en qr-kod. Qr-koderna har placerats på respektive bok i Mediateket. Är man i Mediateket och står och håller i en bok med en qr-kod på så kan man skanna den och få läsa någon av våra recensioner och kan man lätt se om boken verkar bra.


När vi har arbetat med recensionerna har vi förbättrat vårt sätt att skriva och genom att lägga upp klassens recensioner på bloggen har vi även arbetat med digitala verktyg, vilket står i läroplanen att man ska göra:

Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.”

“Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden.”

I ämnesplanen för svenska står:

“Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.”


Genom detta har vi lärt oss och förbättrat hur vi skriver recensioner. Under arbetet gav vi även varandra kritik och vi har därmed även tränat på att ge konstruktiv och bra feedback så att vi kan hjälpa andra att utvecklas och även genom det utveckla oss själva. Vi har även tränat på att anpassa vårt språk till mottagaren så att det inte blir för högfärdigt eller vardagligt. Upphovsrätten till texterna är vår egen, och vi har även diskuterat skillnaden mellan eget och andras språk och att man inte får kopiera annat upphovsrättsskyddat material.

Vi anser att vi ska vinna då vår webbsida inte bara hjälper oss själv utan även kan byggas vidare av kommande klasser och man kan då skapa en typ av databas för recensioner till skolans Mediatek. Då kan man lätt hitta och se om boken verkar intressant genom att inte bara se på baksidan av boken utan få vad någon i samma ålder har tyckt om den. Vi anser även att genom att ha informationen på webben kommer den att vara lättåtkomlig och intressant. Dessutom blir informationen lätt att förbättra vid behov och detta är ett tidsenligt sätt att presentera information på.

No comments:

Post a Comment